Adatvédelmi tájékoztató - A legjobb biztonsági matricák Magyarországon | Hologram Hungary Kft.

Hologram Hungary Kft.
A legjobb biztonsági matricák Magyarországon.
Tel: 061 920 3167,
0620 971 21 31
hologram@hologramhungary.hu
http://hologramhungary.hu
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Jogi nyilatkozatok
Adatvédelmi tájékoztató

 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) alapján
 
Az adatkezelő Vállalkozás neve: Hologram Hungary Kft.
 
                                     címe: 1081 Bp Alföldi utca 10.
 
                                     telefonos elérhetősége: +36-1-920-3167
 
                                     email elérhetősége: hologram@hologramhungary.hu
 
                                     adószáma: 12769205-2-42
 

A Vállalkozás által üzemeltetett honlap: http://hologramhungary.hu (vakok és gyengén látók részére nem akadálymentesített)
 
Adatvédelmi tisztviselő: a Vállalkozás nem alkalmaz
 
 

A Vállalkozás az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama pontban megjelölt személyes adatok körét kezeli
 
Profilalkotás: a Vállalkozás nem alkalmaz profilalkotásos adatkezelést
 
 

A Vállalkozás honlapján sütiket alkalmaz.
 

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
 
 

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)
 
 

Alkalmazott cookie-k:
 
- Analitika, követés cookie
 
- Webhelyen keresztüli követés
 
- Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie
 
 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
 
hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 
hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 
hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
 
 

A Vállalkozás a honlapján személyes adatokat gyűjt a Web áruházban.
 

I. Az adatkezelés jogalapja
 

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges.
 
Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja az üzleti kapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni.
 
 
II. Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés kiterjed valamennyi partner / vevő / megbízó adataira (érintettek).
 
 
A Vállalkozás kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az érintettek részére a megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat, kifizetéseket nyújthassa.
 

A Vállalkozás a következő adatokat kezeli:

Adat fajtája
Adatkezelés célja, indoka
Az adatkezelés időtartama
magánszemély megbízó családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, személyazonosító okmányainak típusa és száma, lakcíme, anyja neve
a szerződés létrehozása, kapcsolattartás
keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
társas-vállalkozót képviselő magánszemély neve
a szerződés létrehozása, kapcsolattartás
keretszerződés esetén annak megszűnését, képviselet megszűnésé, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 15 év
Egyéni vállalkozó neve, székhelye, egyéni vállalkozói igazolvány száma, bankszámla száma
a szerződés létrehozása, kapcsolattartás
keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
a Vállalkozás közösségi oldala használóinak személyes adatai (nem zárt csoport)
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon önkéntesen regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe
az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik
WEB áruházat használók személyes adatai
a web áruházba önkéntesen regisztráltak neve, email címe, számlázási címe, szállítási címe, telefonszáma, a feliratkozás dátuma, a bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, cookiek által a számítógép egyedi böngészője
a feliratkozástól a visszavonásig
felelősségi igényt / panaszt benyújtó neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése és száma
jogi eljárás alapján az igény / panasz elbírálása
a válasz kiküldésétől számított 5 év

Az adatok megadása a Vállalkozás szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe.

III. Az adatkezelők köre

Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek a VÁLLALKOZÁS munkavállalói/megbízottjai.


IV. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Vállalkozás adattovábbítást nem végez.
A Vállalkozás adatfeldolgozót nem vesz igénybe.


V. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaik

Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ).

Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.
Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. Bár ez a jog jól hangzik, kérdés, hogy mennyire lesz megvalósítható a gyakorlatban.

Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, a weboldalon feltűntetett kapcsolati lehetőségek bármelyikén – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek.

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a Vállalatnál) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 25 naptári nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:
        
Posta cím: 1530  Budapest, Pf.:   5.
Cím: 1125  Budapest,   Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu     
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''
      
Jelen Tájékoztatót a Vállalkozás módosíthatja, a mindenkor aktuális tájékoztató a Vállalkozás honlapján érhető el.

Budapest, 2018. 05. 08.

Hologram Hungary Kft.
Jogi nyilatkozatok:
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz